ایجاد اطمینان ماموریت ماست

ماموریت ما در انجام فرایندهای برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر اجرا ، ایجاد اطمینان برای کارفرمایان است .
اطمینان از انجام پروژه در قالب آخرین استانداردها و کنترل هزینه های اجرایی به نحوی که بهترین نتیجه در عملکرد را فراهم آورد .

کارفرمایان پروژه های بزرگ بهداشتی درمانی ، آموزشی و تجاری بدلیل بودجه ی بالای مورد نیاز و لزوم مستندسازی دقیق در امر برنامه ریزی فنی و اقتصادی و نیاز به پاسخگویی در برابر نظام سلسله مراتبی ساخت و ساز مهمترین خدمتی که از مهندسین مشاور انتظار دارند ، ایجاد اطمینان از هماهنگی کلیه دیسیپلینهای مهندسی و اقتصادی و قانونی است.
این انتظار شکل دهنده ی هویت اصلی و ماموریت مهندسین مشاور است تا با ایجاد هماهنگی در تخصصهای حرفه ای مورد نیاز آنچه مورد نیاز کارفرما و بهره بردار نهایی پروژه است فراهم نماید.

ARCHITECTURE

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis. Nulla rhoncus hendrerit justo, a aliquam ex blandit quis. Nam odio nisl, scelerisque sed lobortis id, lobortis at ante. Aliquam varius et lacus vel varius. Vivamus efficitur nec massa a faucibus. Nam ut velit tortor. Suspendisse lacinia vehicula nisi, at gravida purus porta et. Cras tristique massa libero.

FIND OUT MORE

INTERIOR DESIGN

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis. Nulla rhoncus hendrerit justo, a aliquam ex blandit quis. Nam odio nisl, scelerisque sed lobortis id, lobortis at ante. Aliquam varius et lacus vel varius. Vivamus efficitur nec massa a faucibus. Nam ut velit tortor. Suspendisse lacinia vehicula nisi, at gravida purus porta et. Cras tristique massa libero.

FIND OUT MORE

LANDSCAPE

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis. Nulla rhoncus hendrerit justo, a aliquam ex blandit quis. Nam odio nisl, scelerisque sed lobortis id, lobortis at ante. Aliquam varius et lacus vel varius. Vivamus efficitur nec massa a faucibus. Nam ut velit tortor. Suspendisse lacinia vehicula nisi, at gravida purus porta et. Cras tristique massa libero.

FIND OUT MORE

ENGINEERING

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis. Nulla rhoncus hendrerit justo, a aliquam ex blandit quis. Nam odio nisl, scelerisque sed lobortis id, lobortis at ante. Aliquam varius et lacus vel varius. Vivamus efficitur nec massa a faucibus. Nam ut velit tortor. Suspendisse lacinia vehicula nisi, at gravida purus porta et. Cras tristique massa libero.

FIND OUT MORE

PROJECT MANAGEMENT

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis. Nulla rhoncus hendrerit justo, a aliquam ex blandit quis. Nam odio nisl, scelerisque sed lobortis id, lobortis at ante. Aliquam varius et lacus vel varius. Vivamus efficitur nec massa a faucibus. Nam ut velit tortor. Suspendisse lacinia vehicula nisi, at gravida purus porta et. Cras tristique massa libero.

FIND OUT MORE