مهندسین مشاور کوتوال

مهندسین مشاور کوتوال در سال ١٣۵۶ با همت چندین متخصص رشته ساختمان با هدف طراحی ساختمانهای آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ، ورزشی ، فرهنگی ، مسکونی و تجاری تأسیس گردید.

مهندسين مشاور کوتوال در سال ١٣۵۶ در تهران تأسيس و به ثبت رسيده است ابتدائاً درحوزه معماري فعاليت خود را آغاز نمود و به مرور زمان و در طول مدت فعاليت حرفه‌اي و انجام بيش از صد ها پروژه خدمات مهندسي، سازمان خود را تبدیل به یک مجموعه خدماتي نمود كه در كليه زمينه هاي مطالعاتي و طراحي بصورت خود كفا عمل می نمايد. رضايت كارفرمايان و استفاده از مديريت كيفيت وکنترل زمان اساسي ترين ديدگاه مديران كنوني شركت است كسب ISO 9001-2008 و اشاعه فرهنگ ايزو در بين كاركنان، پايه گذار كسب مراتب مشخص در مديريت كيفيت بوده است.

نیم قرن با کوتوال

مهندسین مشاور کوتوال در سال ۱٣۵۶ شمسی، به عنوان يكی از نخستین شركتها ايرانی مهندسين مشاور با مالكيت خصوصی (سهامی خاص)، فعاليت خود را در زمينه طراحی، مهندسی، نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های ساختمانهای آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ، ورزشی ، فرهنگی ، مسکونی و تجاری شروع نمود. رعایت صداقت، دقت، كيفيت و سرعت در انجام خدمات، استفاده از نيروهای انسانی كار آزموده و مجرب، و اعمال مديريت يكپارچه و هماهنگ، باعث رضايت كارفرمايان از عملكرد اين شركت و متعاقباً افزايش ارجاع پروژه های طراحی و نظارتی از اولین سالهای تاسیس به شركت گرديده است.

Official and Commercial

Health And Therapeutic

Educational and Cultural

Residential

آخرین پروژه های
انجام شده

نمونه کارها و آخرین پروژه های انجام شده شرکت مهندسین مشاور کوتوال