کوتوالبانک اطلاعات ساخت و ساز کشور ارتباط با ما درباره کوتوال شرکت مهندسین مشاور کوتوال ورود

درب بازکن سیستمی می باشد که تماس ها را از درب جلویی یا چندین درب دیگر در بیرون ساختمان دریافت می کند که در دو نوع تصویری و صوتی وجود دارد