کوتوالبانک اطلاعات ساخت و ساز کشور ارتباط با ما درباره کوتوال شرکت مهندسین مشاور کوتوال ورود

بوسیله ی کلید تبدیل میتوان مثلا یک لامپ را از دو نقطه خاموش و روشن کرد